ERC Tortosa a la manifestació!
Una imatge val més que mil paraules, i la gent d'ERC Tortosa hem volgut donar suport clar a tots aquells treballadors i treballadores que han perdut la seva feina com a conseqüència de la crisi internacional.

Els obreres industrials, els desocupats, els comerciants... han de saber que Esquerra està al seu costat, igual que també estem al costat dels pagesos que es veuen com cada cop els seus productes costen més als supermercats i menys al camp.

Cal canviar el sistema neoliberal, cal millorar les regles del joc per a que tothom en surti beneficiat no només els grans capitalistes. Ara bé, això es fa des del carrer, des dels sindicats, des dels partits, governs i des de l'empresa.Tots formem part de la societat!

Tots junts podem ajudar a fer de les Terres de l'Ebre un territori més pròsper per a tots i totes.

La renúncia de Lear


Huguet assegura que Lear ha centrat la seva estratègia en potenciar el centre de Valls, descartant projectes de millora de la factoria de Roquetes

Davant les darreres informacions aparegudes aquests dies, sobre la falta d’implicació del Govern de la Generalitat respecte la planta que Lear té al municipi de Roquetes, el conseller ha comunicat avui per escrit a representants sindicals de l’empresa (UGT, CCOO i USOC), a les seves respectives direccions nacionals i a l'alcalde de Roquetes les actuacions i gestions dutes a terme des del Departament per aquesta factoria.

El conseller ha volgut traslladar-los que la direcció de la multinacional ha renunciat, sense complexes i en diferents ocasions, a diverses propostes governamentals de suport per fer més competitiva la planta de Roquetes i garantir-ne la viabilitat. En aquest sentit, el conseller assegura que “Lear ha centrat, de forma clara i exclusiva, la seva estratègia a Catalunya en potenciar el centre de Valls a través de diversos recursos d’innovació, deixant de banda possibles projectes de millora de la factoria de les Terres de l’Ebre.”

També ha subratllat que el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa “ha donat, està donant i continuarà donant suport al teixit industrial de Catalunya en el seu conjunt i a les Terres de l’Ebre en particular.” Una prova d’això són els 12,3 MEUR d’ajuts per a la implantació de plans de millora de la posició competitiva del sector de l’automoció atorgats aquest any a 133 empreses, entre les quals no s’hi ha presentat Lear.

En aquest comunicat, el conseller ha remarcat que la planta de Roquetes podria haver optat al programa d’ajuts de Nuclis d’Innovació (R+D) que promou ACC1Ó, que la direcció de la multinacional va descartar. Al 2008 el Departament disposava de 22 MEUR per aquesta línia que es va destinar a 38 projectes, amb una mitjana de 579.000 euros cadascun.

En conjunt, durant el període 2004-08, el Departament ha atorgat a Lear Valls 10 projectes encaminats a elevar el perfil tecnològic de la planta, que han estat subvencionats amb un total de 374.743 euros. Enguany s’està treballant en un important projecte tecnològic.

Per altra banda, el Departament vol fer palès que des de l’any 2006 s’estableix un contacte periòdic amb l’empresa Lear de Roquetes, amb l’objectiu d’informar sobre els incentius i ajuts i, també, de tractar les possibilitats de nova orientació estratègica per tal de garantir la seva continuïtat. Totes les gestions s’han mantingut de forma discreta perquè aquesta és la forma de treball d’ACI/Invest in Catalonia.

Un cop analitzades les accions i gestions dutes a terme des del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa a favor de la planta de Lear a Roquetes, queda constància de la implicació, des del primer moment, del Govern de la Generalitat per intentar trobar solucions i sortides a la factoria.

INFORMACIO CONVENI AJUNTAMENT TORTOSA I FUTURA EMD CAMPREDO

ANTECEDENTS: Procés segregacionista als anys 1990. Denegat al Tribunal Suprem.
SITUACIO ACTUAL: Pedania. Consell Assessor. Representant personal de l’Alcalde Aj.Tortosa SITUACIO PROPOSTA EMD: - President. Elegit pels veïns de l’entitat pel sistema majoritari.- Junta de Veïns. (1\3 dels regidors de l’Ajuntament en n. parell i segons resultats de les eleccions de l’Ajuntament)
PREAMBUL.Campredó és un poble integrat en el municipi de Tortosa, que ha acreditat la seua vocació d’autogovern local i compta amb els recursos suficients per a cumplir les seves atribucions. A iniciativa de l’Ajuntament de Tortosa es proposa la formació de la Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) a aprovar en votació popular (Vinculant).
L’EMD de Campredó no renuncia a esdevenir municipi sempre que es donen els condicionants necessaris.
DELIMITACIO TERRITORIALNord: Pda. Sant Llatzer, Camí de la Creu del Coll-Redó i Camí Vinaixarop.Sud: Terme l’Aldea , Riu Ebre (Terme Amposta)Est: Terme Municipal l’AldeaOest: Pda. Sant Llatzer, Crta. C-42, Camí l’ArdiacaEn resum, és el terme històric, on incloem tots 2 Polígons, encara que no la seva gestió.
BÉNS I DRETS
Plena propietat dels béns Municipals en el seu àmbit territorial. Entre d’altres Torre, Llotja i Ayuso. Casal F.Llop, Camp de Futbol i ampliacions (Ed. Pedania), Escoles Font de Quinto, etc.Es detallen al Conveni
COMPETÈNCIES I CONVENIS
Governació: Ocupació domini públic-Ordenació trànsit i Senyalització-Nomenclatura vies i plaques-Proposta festes localsPolicia Local: RC (relació col.laboració)Junta Local de Seguretat: Assistència per tractar assumptes en l’àmbit territorialProtecció civil: Integració en protocols d’EmergènciaUrbanisme i patrimoni: Conservació, manteniment i milloraSanitat i Serveis socials: Promoció i manteniment. RC en els serveis socials.Serveis públics: Neteja, enllumenat i mercats no permanents. Conveni Aj. Tortosa neteja i enllumenat (informe EMD contractacions)Ensenyament: Conservació, neteja i organitzacióAltres serveis: Cultura, festes, fires, esports, subvencions pròpies, turisme, lleure i joventutAltres matèries: Atorgament d’honors, distincions i agermanaments. Representació en altres ens municipals( 1 membre entre totes les EMD)FINANÇAMENT
Recursos EMD Rendiments patrimoni , taxes i preus públics per prestació de serveiTransferències de l’Ajuntament de Tortosa (Corrent i inversió)Transferències o subvencions d’altres ens públics o privatsAltres recursos d’acord amb la llei.Relacions financeres Ajuntament Tortosa. Resultat fórmula on la variable número d’habitants té un pes importantTransferència corrent: Recaptació líquida any tancat dels conceptes: Ibi Urbana, Impost vehicles tracció mecánica, Participacio de l’Ajuntament en ingressos Estat multiplicat pel 40% multiplicat pel % d’habitants vs total.Transferència capital: Recaptació líquida any tancat dels conceptes: Increment Valor terrenys , impost sobre construcció i taxa per llicències urbanístiques multiplicat pel 60% multiplicat pel % d’habitantas vs total. En aquesta transferència afegim el 3.5% de la recaptació líquida neta de l’IAE de l’àmbit territorial de l’EMD.MOTIVACIO PER DONAR SUPORT A L’EMD-
Descentralització dels serveis i el reconeixement d’un marc que permeti la gestió autònoma dels recursos.- El president de l’EMD és elegit en les eleccions municipals pel veïns de l’entitat pel sistema majoritari.- Accedir a recursos econòmics d’altres ens públics o privats a través de subvencions o ajuts.- Reconeixement del terme de Campredó- Concepte: Concentració de població que, dins un municipi, forma un nucli separat i exerceix competències relatives als béns i patrimoni propis i als serveis i obres d’interès exclusiu.
El Grup d’ERC a Campredó dóna suport al procès de l’EMD, sense abandonar el seu ideari d’ independència municipal, entenen que es un pas endavant.El futur de l’EMD depèn del poble de Campredó, pero també de forma molt important del treball, gestió, pro-activitat, idees, comunicació, saber escoltar i d’altres moltes capacitats que ha d’oferir el President i la Junta Veïnal.
ERC estem preparats per assumir el repte.

Pla Territorial de les Terres de l'Ebre


Si un partit sempre ha cregut en les Terres de l'Ebre ha estat ERC!
Si un partit sempre ha treballat dur per les Terres de l'Ebre ha estat ERC!

I unes Terres de l'Ebre fortes necessiten una capital que estiri, i Tortosa no sempre ho ha fet. Alguns cops per manca de lideratge dels seus alcaldes, altra per manca de plannificació.

ERC des del govern de la Generalitat aposta fort per Tortosa i aposta fort l'Ebre!

Un exemple més, les al·legacions que el partit a nivell local va presentar ahir al pla territorial de les Terres de l'Ebre.

Demanem de 50 a 80 hectàrees de sòl territorial amb potencial interès estratègic per poder ubicar futures infraestructures de caràcter ebrenc. no ens pot passar com ha passat amb el nou hospital o el Campus ( que ERC ha impulsat!).

L'executiva local estem satisfets de pensar en la Tortosa del futur! Seguirem treballant!

Lluís Companys: President MàrtirAvui fa 69 anys que el règim franquista va matar a Lluís Companys, Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya durant la Segona República. El seu assassinat fou un acte cruel i despiadat, recordem que Companys no va ser jutjat per un tribunal legal, ni va tenir cap garantia jurídica.
Per què se'l va assassinar: per representar els valors republicans i a Catalunya. Cal no oblidar l'efemèride, ERC ho recorda amb orgull i tristor. Tristor per haver perdut un militant i refernt polític. I orgull, perquè morí amb dignitat cridant el nom del nostre país.
Avui la plana major d'ERC i el president del Barça li han fet un sentit homenatge.

Benvinguda Universitat!


Esquerra Tortosa ha encetat una campanya de Benvinguda al nou Campus universitari a la ciutat i al territori.

Un campus que costarà 15 milions d'Euros i que en alguns moments va estar a la corda fluixa primer per la inoperància de l'ajuntament socialista per cedir terrenys i després per les retallades que es feien dins del pressupost de la Generalitat degut a la crisi.

Cal dir, però, que la gent d'ERC al Govern de la Generalitat, els d'aquí i els de Barcelona van fer mans i mànigues per impulsar aquesta obra cabdal per a Tortosa i els tortosins. Ahir mateix sortia a l'Avui que la mitjana d'inversió que fa cada universitari a l'any són 3.000 euros. Segur que els ebrencs amb transport i lloguers érem dels que més pagàvem (per llunyania!). Ara, amb un campus gran, on s'encabiran més carreres segur que la mitja baixarà i a Tortosa vindrà gent d'arreu dels Països Catalans a estudiar.La primera pedra del Campus: Una bona notícia en definitiva! Una altra manera de fer política (que aquests dies cal reivindicar). La campanya l'hem fet en hores lliures bàsicament gent que creiem en la política i no que vivim d'ella.