Pressupost municipal 2012: una oportunitat perduda.


Fer un pressupost municipal no és fàcil i menys en època de crisi, quan els ingressos baixen i les despeses es disparen, quan els grans projectes urbanístcs cal congelar-los per manca de crèdit i les necessitats socials de la ciutadania  augmenten. 

A més d’aquestes difcultats conjunturals també cal sumar-hi les que sempre han afectat als ajuntaments: el seu mal fnançament. Penseu que en aquesta Catalunya on la classe mitjana assalariada i baixa paga impostos escandinaus, i els rics africans, qui es queda el gruix dels mateixos és l’Estat. Uns pocs la Generalitat i a  l’Ajuntament li toquen les engrunes, i gestonar la misèria, en temps d’escassetat sempre es fa complicat. 

Per aquest motu cal tenir el rumb clar, que diria el President, per saber on volem anar i una bona tripulació, que remi en la direcció correcta. I això ho hem trobat a faltar en el pressupost del 2012. 

Des d’ERC Tortosa creiem en la polítca! I creiem que l’acord polítc és el que permet fer avançar, també les ciutats. L’acord pressupostari, que no era necessari des del punt de vista numèric, si era imprescindible des del punt de vista polítc. ERC volia un Gran Acord, amb almenys els tres partts  més grans del municipi: CiU, PSC i ERC. I intentant sumar les propostes de ICV i PP, que fossin possibles. 

Aquest gran acord, que només implicaria el pressupost  i de cap de les maneres buscaria un govern de concentració, serviria per marcar polítques de present i futur. Però el govern de CiU no vol l’acord i ho demostra entregant el pressupost només 48 hores abans del ple, en comptagotes i sense cap reunió bilateral amb els diversos grups per negociar els suports a canvi de modifcacions. D’això se’n diu polítcament “passar el rodillo de la majoria absoluta”. Legítm, però equivocat en temps tan complicats. 

Malgrat això, el grup municipal d’ERC  va proposar-li una abstenció a CiU a canvi de reduir en només 100.000 euros la despesa corrent supèrfua.  (Un percentatge gairebé ridícul davant els més de 29 milions d’euros del pressupost). Però CiU tampoc volia l’acord. I va refusar modifcar partdes. 

Sabem que es difcultós per al govern de Ferran Bel  trar treballadors al carrer, i entenem que és una decisió valenta  (i segurament equivocada), però això hauria de ser incompatble amb partdes de 32.000 euros per a protocol. Tampoc entenem com faran despeses de 30.000 euros en propaganda municipals, 22.000 en dietes, o gairebé 35.000 en assistència a òrgans de govern. 

Algú ens pot acusar de demagògics per parlar d’aquestes partdes,  però aquest escrit pretén ser una oportunitat per refer ponts amb l’oposició per a no repetr el 2013 els errors, que des del punt de vista d’ERC, el govern municipal de CiU ha fet al pressupost de 2012. 

Felip Monclús i Arasa 
Vocal de polítca municipal.